Erabiltzailearen balorazioa: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 ESKABIDE BAKAR BAT ENTREGATU

 • Eskabide bat baino gehiago entregatzen baduzu, hautatzeko eskubidea galdu zenezake eta Lurralde Ordezkaritzak erabakiko du, gainerako eskatzaileei plaza libreak dituen ikastetxean plaza esleitu ondoren

IKASTETXE BATEAN PLAZA BAINO ESKARI gehiago badago BAREMATU EGIN behar da, irizpide hauen arabera.

Familia- helbidearen  eta eragin-eremuaren gertutasun maila

Ikaslearen bizilekua EAEn izatea, baina ikastetxea kokatua dagoen udalerritik eta eragin-eremu mugakideetatik kanpo

 6 puntu, gehienez

0,5

Lantokiaren helbidearen arabera
( aurrekoarekin batera-ezina)

2 puntu

Familia-unitatearen 2020 urteko errenta ( zerga-oinarri jakin baten arabera ). Atal honen gehienezko puntuazioa 3

2  punto 13.300  € gainditu ezean 

0,25 puntu eskatzailea ez den adin-txikiko anai-arreba bakoitzeko

Eskatutako ikastetxean matrikulatuta dauden anai-arrebengatik
6,5 puntu
Ikastolako langileen edo hari atxikitako ikastetxe baten langileen seme-alaba izateagatik (aurrekoarenin batera-ezina)  
5 puntu

Familiakoen desgaitasunagatik  (Denera gehienez 2 puntu)

2 puntu ikaslearena
Puntu 1 aita edo amarena edo anai-arrebena
Harrera familia, erditze anizkoitza, guraso bakarreko familia edo Familia Ugaria 
Puntu bana
Familia Ugari Berezia 1,5 puntu.
Familia unitateko kide bat eskatutako ikastetxean Kooperatibista izatea 0,5 puntu

BEASAINGO IKASTOLAK EMANDAKO PUNTUAK ( Denera gehienez puntu 1)

 

Andramendi Irakaskuntza Kooperatibako bazkideak, Haur Hezkuntzako 0-2ko ikasleak badira edo gurasoetako bat Beasaingo Ikastolako ikasle ohia bada

Gurasoetako bat EHIko Ikastolaren batetako ikasle ohia bada

1 puntu

 

0,5 puntu

Genero-indarkeriaren edo terrorismo biktima izatea 2na puntu


IKASTETXERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA:

DERRIGORREZKOAK

 • FAMILI LIBURUAREN KOPIA (Ikaslearena, gurasona eta 18 urtez azpiko senideena)
 • Aita eta ama edo tutorearen NAren edo ITren fotokopiak
 •  Errolda agiria (zirtagiriak hiru hilabeteko antzinatasuna izango du gehienez)
 • Behar Berezikiak behar dituenaren kasuan galdetegia (ikastolan emango da)
 • Ogasunen errenta behatzeko baimena edo 2020ko errenta-aitorpenaren kopia, baita EAEz kanpo bizi izan direnena ere

 

HALA BADA ONDORENGO EGOERAK ARGITZEKO BEHAR DIREN ZIURTAGIRIAK

 • Familia ugaria, harrera-familia, guraso bakarrekoa, erditze-anizkoizekoa, banaketa edo edo dibortzio egoeretan dagozkien ziurtagiriak.
 • Ezintasun agiriaren kopia (Ikasle, guraso nahiz senide).
 • Zerga datuetan sartzeko baimena ematea Hezkuntza Sailari .
 •  Genero indarkeriaren edo terrorismoaren biktima izanez gero.
 • Ikasleak EAEtik kanpoko ikasleek, egindako ikasketen ziurtagiria.
 • Gurasoak EHIko ikastola batean ikasi izanaren agiria
 • Andramendi Irakaskuntza Kooperatibako bazkide ( Ikastolak egingo du)
 • Ikastolako langileak (Ikastolak egingo du)
 • Beasaingo Ikastolakkok HH 0-2ko ikasle izanaren agiria ( Ikastolak egingo du)
 • Beasaingo Ikastolako ikasle ohia ( Ikastolak egingo du)

Irrati-Telebista

Beasaingo Ikastolaren Historia

Gurekin harremanetan jartzeko

ANDRAMENDI ELKARKIDETZAN ETA ELKARLANEAN

10.fw.png7.fw.png9.fw.png4.fw.png2.fw.png5.fw.png13.fw.png1.fw.png6.fw.png14.fw.png12.fw.png8.fw.png15.fw.png3.fw.png11.fw.png